ကိုယ္ ဘယ္လိုလူစားလဲ

ကိုယ္ ဘယ္လိုလူစားလဲ
Free
Take This Course
  • Lectures 1
  • Video 0 Min
  • Skill Level All Levels
  • Languages Burmese

Course Description

လုပ္ငန္းခြင္သို႕ ၀င္ခါစလူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိ၀ါသနာပါရာႏွင့္ ထပ္တူက်မႈရွိေအာင္ ေရြးခ်ယ္တတ္ေစရန္ ဆရာဦးခင္ေမာင္ညိဳ(ေဘာဂေဗဒ)မွ သင္ၾကားပို႕ခ်ေပးထားတာျဖစ္ပါတယ္။

What are the requirements?

  • ေက်ာင္းျပီးခါစ အလုပ္လုပ္ေနၿကေသာ လူငယ္မ်ား တက္ေရာက္ရန္ သင့္ေတာ္ပါသည္။

What am I going to get from this course?

  • ေက်ာင္းျပီးခါစ အလုပ္လုပ္ေနေသာသူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိ၏အလုပ္အကိုင္နွင့္ ၀ါသနာ ထပ္တူက်ေစရန္ ဆရာဦးခင္ေမာင္ညိဳ(ေဘာဂေဗဒ) မွ သင္ၾကားပို႕ခ်ေပးထားတာျဖစ္ပါတယ္။

What is the target audience?

  • အလုပ္ထဲမွာ လုပ္ကိုင္ေနၾက ေသာ လူငယ္မ်ား တက္ေရာက္သင့္ပါသည္။ 

Curriculum

Section 1: ကိုယ္ ဘယ္လိုလူစားလဲ
ကိုယ္ ဘယ္လိုလူစားလဲ

Instructor Biography

Khin Maung Nyo

ဆရာဦးခင္ေမာင္ညိဳသည္ ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္မွ အျငိမ္းစားယူခဲ႔ေသာ ဆရာၾကီးျဖစ္ျပီး စီးပြားေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ပညာရပ္မ်ားကို ေရးသားျပဳစုေနေသာ ဆရာတစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။

Reviews

    This course doesn't have any reviews yet.