က်ပ္တည္းေနတဲ႔ အေျခအေနတခုကို ရင္ဆိုင္ေနရတယ္ဆိုရင္

က်ပ္တည္းေနတဲ႔ အေျခအေနတခုကို ရင္ဆိုင္ေနရတယ္ဆိုရင္
Free
Take This Course
 • Lectures 1
 • Video 0 Min
 • Skill Level All Levels
 • Languages Burmese

Course Description

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ပက္သက္၍ ဗဟုသုတရွာေဖြလိုသူမ်ား  မိမိ၏စီးပြားေရးလုက္ငန္းအား လုပ္ေဆာင္ရာမွာ ခက္ခဲမႈေတြနဲ႔ ၾကံဳေတြ႕လာခဲ႔ပါက ျပန္လည္သံုးသပ္သင့္သည့္ အခ်က္မ်ားကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ပက္သက္၍ ဗဟုသုတရွာေဖြလိုသူမ်ားအတြက္  ဆရာဦးခင္ေမာင္ညိဳ (ေဘာဂေဗဒ) မွ ေဆြးေႏြးပို႕ခ်ထားတာျဖစ္ပါတယ္။

What are the requirements?

 • စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအား စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ားအားလံုးတက္ေရာက္နိုင္ပါသည္။

What am I going to get from this course?

 • စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ရာမွာ ခက္ခဲမႈေတြနဲ႔ ၾကံဳေတြ႕လာခဲ႔ပါက ျပန္လည္သံုးသပ္သင့္သည့္ အခ်က္မ်ားကို ဆရာဦးခင္ေမာင္ညိဳ (ေဘာဂေဗဒ) မွ ေဆြးေႏြးပို႕ခ်ထားတာျဖစ္ပါတယ္။

What is the target audience?

 • စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ပက္သက္၍ ဗဟုသုတရွာေဖြလိုသူမ်ား၊ မိမိ၏စီးပြားေရးလုက္ငန္းအား ျပန္လည္သံုးသပ္ခ်င္ေသာသူမ်ား တက္ေရာက္သင့္ပါသည္။

Curriculum

Section 1: က်ပ္တည္းေနတဲ႔ အေျခအေနတခုကို ရင္ဆိုင္ေနရတယ္ဆိုရင္
က်ပ္တည္းေနတဲ႔ အေျခအေနတခုကို ရင္ဆိုင္ေနရတယ္ဆိုရင္

Instructor Biography

Khin Maung Nyo

ဆရာဦးခင္ေမာင္ညိဳသည္ ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္မွ အျငိမ္းစားယူခဲ႔ေသာ ဆရာၾကီးျဖစ္ျပီး စီးပြားေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ပညာရပ္မ်ားကို ေရးသားျပဳစုေနေသာ ဆရာတစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။

Reviews

Average Rating
5
Details
 1. 1 Stars
  0
 2. 2 Stars
  0
 3. 3 Stars
  0
 4. 4 Stars
  0
 5. 5 Stars
  1
  • ခ်မ္း ေမာင္
  • posted 1 years ago

  good