၁၃ ၾကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာ့ပညာအစည္းအေ၀း

၁၃ ၾကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာ့ပညာအစည္းအေ၀း
Free
Take This Course
  • Lectures 1
  • Video 0 Min
  • Skill Level All Levels
  • Languages Burmese

Course Description

၁၃ ၾကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာ့ပညာရပ္အစည္းအေ၀းေၾကာင္း မွတ္သားထိုက္သည္မ်ားႏွင့္ ဗဟုသုတရရွိဖြယ္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ဆရာဦးခင္ေမာင္ညိဳ (ေဘာဂေဗဒ) မွ သင္ၾကားပို႕ခ်ေပးသြားတာျဖစ္ပါတယ္။

What are the requirements?

  • စိတ္ပါ၀င္စားသည့္ မည္သူမဆို တက္ေရာက္သင္ၾကားနိုင္ပါသည္။

What am I going to get from this course?

  • ၁၃ ၾကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာ့ပညာရပ္အစည္းအေ၀းေၾကာင္း မွတ္သားထိုက္သည္မ်ားႏွင့္ ဗဟုသုတရရွိဖြယ္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေလ့လာသင္ၾကားနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

What is the target audience?

  • ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ပညာေရးတိုးတက္မႈလာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ဖို႕စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ား၊ ဗဟုသုတအျဖစ္ မွတ္သားလိုသူမ်ား တက္ေရာက္သင့္ပါသည္။

Curriculum

Section 1: ၁၃ ၾကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာ့ပညာအစည္းအေ၀း
၁၃ ၾကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာ့ပညာအစည္းအေ၀း

Instructor Biography

Khin Maung Nyo

ဆရာဦးခင္ေမာင္ညိဳသည္ ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္မွ အျငိမ္းစားယူခဲ႔ေသာ ဆရာၾကီးျဖစ္ျပီး စီးပြားေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ပညာရပ္မ်ားကို ေရးသားျပဳစုေနေသာ ဆရာတစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။

Reviews

    This course doesn't have any reviews yet.