အေျခခံအဘိဓမၼာ

Dhamma
Free
Take This Course
 • Lectures 46
 • Video 0 Min
 • Skill Level All Levels
 • Languages English

Course Description

အဘိဓမၼာအေျခခံမ်ားကို သင္ၾကားေပးသြားမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။

What are the requirements?

 • ------

What am I going to get from this course?

 • အဘိဓမၼာတရားမ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ေစမွာပါ။

What is the target audience?

 • အဘိဓမၼာတရားမ်ားကို သင္ၾကားလိုသူမ်ားတက္ေရာက္နုိင္ပါသည္။

Curriculum

Section 1: Dhamma
အပိုင္း(၁) ပထမပိုင္း

အပိုင္း(၁) ဒုတိယပို္င္း

အပိုင္း(၂) ပထမပိုင္း

အပိုင္း(၂) ဒုတိယပိုင္း

အပိုင္း(၃) ပထမပို္င္း

အပိုင္း(၃) ဒုတိယပိုင္း

အပိုင္း(၃) တတိယပိုင္း

အပိုင္း(၄) ပထမပိုင္း

အပိုင္း(၄) ဒုတိယပိုင္း

အပိုင္း(၄) တတိယပိုင္း

အပိုင္း(၅) ပထမပိုင္း

အပိုင္း(၅) ဒုတိယပိုင္း

အပိုင္း(၆) ပထမပိုင္း

အပိုင္း (၆) ဒုတိယပိုင္း

အပိုင္း(၆) တတိယပိုင္း

အပိုင္း(၇) ပထမပိုင္း

အပိုင္း (၇) ဒုတိယပိုင္း

အပိုင္း (၇) တတိယပိုင္း

အပိုင္း (၈) ပထမပိုင္း

အပိုင္း (၈) ဒုတိယပိုင္း

အပိုင္း(၈) တတိယပိုင္း

အပို္င္း (၉) ပထမပိုင္း

အပုိင္း (၉) ဒုတိယပိုင္း

အပိုင္း (၉) တတိယပိုင္း

အပုိင္း (၁၀) ပထမပိုင္း

အပိုင္း (၁၀) ဒုတိယပိုင္း

အပိုင္း (၁၀) တတိယပိုင္း

အပိုင္း (၁၁) ပထမပိုင္း

အပိုင္း (၁၁) ဒုတိယပိုင္း

အပိုင္း (၁၁) တတိယပိုင္း

အပိုင္း (၁၂) ပထမပိ္ုင္း

အပိုင္း (၁၂) ဒုတိယပိုင္း

အပိုင္း (၁၂) တတိယပိုင္း

အပိ္ုင္း (၁၃) ပထမပိ္ုင္း

အပိုင္း (၁၃) ဒုတိယပိုင္း

အပိုင္း (၁၃) တတိယပိုင္း

အပိုင္း (၁၄) ပထမပိုင္း

အပိုင္း (၁၄) ဒုတိယပိုင္း

အပိုင္း (၁၄) တတိယပိုင္း

အပိုင္း (၁၄) စတုတၳပိုင္း

အပိုင္း (၁၅) ပထမပိ္ုင္း

အပိုင္း (၁၅) ဒုတိယပိုင္း

အပိုင္း (၁၅) တတိယပိုင္း

အပိ္ုင္း (၁၆) ပထမပိုင္း

အပိုင္း (၁၆) ဒုတိယပိုင္း

အပိုင္း (၁၆) တတိယပိုင္း

Instructor Biography

Daw Khin Thandar Oo

ဆရာမ ေဒၚခင္သႏၱာဦးသည္ ေငြလွရတနာအဘိဓမၼာသင္တန္းမွဴးျဖစ္ျပီး အဘိဓမၼာသင္တန္းမ်ား၊ ပဌာန္းသင္တန္းမ်ားကို ျမိဳ႕ရြာအသီးသီးတြင္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားလ်က္ရွိပါသည္။ ဆရာမသည္ နိုင္ငံေတာ္မွ မဟာသဒၶမေဇာတိကဓဇ ဘြဲ႔လက္မွတ္ကို ခ်ီးျမွင့္ျခင္းခံရျပီး လက္ရွိတြင္လည္း သာသနာေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ သင္တန္းမ်ားစြာကို ကိုင္တိုင္ သင္ၾကားေပးခ်က္ရွိပါသည္။

Reviews

Average Rating
5
Details
 1. 1 Stars
  0
 2. 2 Stars
  0
 3. 3 Stars
  0
 4. 4 Stars
  0
 5. 5 Stars
  1
  • ခ်မ္း ေမာင္
  • posted 2 years ago

  good