ိပထမအဆင့္အဘိဓမၼာ

Abhidhamma
Free
Take This Course
 • Lectures 38
 • Video 0 Min
 • Skill Level All Levels
 • Languages Burmese

Course Description

ပထမအဆင့္အဘိဓမၼာကို ဆရာမျကီးမွ သင္ျကားေပးသြားမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။

What are the requirements?

 • --------                                                                                                                                                

What am I going to get from this course?

 • အဘိဓမၼာတရားမ်ားကို ပိုမိုနားလည္သေဘာေပါက္ေစမွာပါ။

What is the target audience?

 • အေျခခံအဘိဓမၼာကို နားလည္ၿပီးထားေသာမ်ားအတြက္ပိုမိုသင့္ေလ်ာ္ပါတယ္။

Curriculum

Section 1: ိပထမအဆင့္အဘိဓမၼာ
အပိုင္း (၁) ပထမပိုင္း

အပိုင္း (၁) ဒုတိယပိုင္း

အပိုင္း (၁) တတိယပိုင္း

အပိုင္း (၂) ပထမပိုင္း

အပိုင္း (၂) ဒုတိယပိုင္း

အပိုင္း (၂) တတိယပိုင္း

အပိုင္း (၃) ပထမပိုင္း

အပိုင္း (၃) ဒုတိယပိုင္း

အပိုင္း (၄) ပထမပိုင္း

အပိုင္း (၄) ဒုတိယပိုင္း

အပိုင္း (၄) တတိယပိုင္း

အပိုင္း(၅) ပထမပိုင္း

အပိုင္း(၅) ဒုတိယပိုင္း

အပိုင္း(၆) ပထမပိုင္း

အပိုင္း(၆) ဒုတိယပိုင္း

အပိုင္း(၆) တတိယပိုင္း

အပိုင္း(၇) ပထမပိုင္း

အပိုင္း(၇) ဒုတိယပိုင္း

အပိုင္း(၇) တတိယပိုင္း

အပိုင္း(၈) ပထမပိုင္း

အပိုင္း (၈) ဒုတိယပိုင္း

အပိုင္း(၈) တတိယပိုင္း

အပိုင္း (၉) ပထမပိုင္း

အပိုင္း (၉) ဒုတိယပိုင္း

အပိုင္း (၉) တတိယပိုင္း

အပိုင္း (၁၀) ပထမပိုင္း

အပိုင္း (၁၀) ဒုတိယပိုင္း

အပိုင္း(၁၁) ပထမပိုင္း

အပိုင္း(၁၁)ဒုတိယပိုင္း

အပိုင္း(၁၁)တတိယပိုင္း

အပိုင္း(၁၂)ပထမပိုင္း

အပိုင္း(၁၂)ဒုတိယပိုင္း

အပိုင္း (၁၃) ပထမပိုင္း

အပိုင္း (၁၃) ဒုတိယပိုင္း

အပိုင္း (၁၃) တတိယပိုင္း

အပိုင္း (၁၄) ပထမပိုင္း

အပိုင္း (၁၄) ဒုတိယပိုင္း

အပိုင္း (၁၄) တတိယပိုင္း

Instructor Biography

Daw Khin Thandar Oo

ဆရာမ ေဒၚခင္သႏၱာဦးသည္ ေငြလွရတနာအဘိဓမၼာသင္တန္းမွဴးျဖစ္ျပီး အဘိဓမၼာသင္တန္းမ်ား၊ ပဌာန္းသင္တန္းမ်ားကို ျမိဳ႕ရြာအသီးသီးတြင္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားလ်က္ရွိပါသည္။ ဆရာမသည္ နိုင္ငံေတာ္မွ မဟာသဒၶမေဇာတိကဓဇ ဘြဲ႔လက္မွတ္ကို ခ်ီးျမွင့္ျခင္းခံရျပီး လက္ရွိတြင္လည္း သာသနာေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ သင္တန္းမ်ားစြာကို ကိုင္တိုင္ သင္ၾကားေပးခ်က္ရွိပါသည္။

Reviews

Average Rating
3
Details
 1. 1 Stars
  0
 2. 2 Stars
  0
 3. 3 Stars
  1
 4. 4 Stars
  0
 5. 5 Stars
  0
  • Yi Yi Htay
  • posted 1 years ago

  သင္ယူေလ့လာသင့္ပါသည္။