အဘိဓမၼာေလ့လာမယ္ဆုိင္ရင္ ဒါေတြအရင္ပူေဇာ္ပါ

က်မ္းျပဳဆရာ၏ ဘုရား႐ိွခုိး္ႏွင့္ သရဏဂံုအေၾကာင္း
Free
Take This Course
  • Lectures 3
  • Video 15 Min
  • Skill Level All Levels
  • Languages Burmese

Course Description

အဘိဓမၼာသင္ယူရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္
အဘိဓမၼာသင္ယူရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ - ဘဝတိုးတက္ေရး၊ ဘဝလြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ျဖစ္သည္။ ေလာကတြင္ လူေတာ္ လူေကာင္းမ်ားစြာလိုအပ္သည္။ လူေတာ္ျဖစ္ရန္အတြက္ မ်က္ေမွာက္၊ တမလြန္ ၂ ဖက္ျမင္သေဘာတရားဆိုင္ရာ အသိပညာကို သိတတ္နားလည္ရမည္။ အဘိဓမၼာသည္လူေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ေရး၌ လံုးဝတာဝန္ယူသည္။ လူေကာင္းျဖစ္ရန္အတြက္ စိတ္ၾကည္လင္ သန္႔ရွင္း ျဖဴစင္ေစေသာ၊ ေကာင္းတာကို ခ်ည္းလုပ္လိုေသာ ယံုၾကည္ခ်က္ “သဒၶါတရား” ရွိရမည္။ ေတာ္လည္းေတာ္ ေကာင္းလည္းေကာင္းသည့္ လူေတာ္လူေကာင္း အျဖစ္ပါရမီကုသိုလ္မ်ား ကိုျဖည့္ဆည္းၿပီး တစ္ဘဝထက္ တစ္ဘဝ၊ တစ္ဆင့္ထက္တစ္ဆင့္၊ ရင့္သည္ထက္ရင့္လာျခင္းကို “ဘဝတိုးတက္သည္” ဟုေခၚသည္။ ဘဝတိုးတက္မွ ပါရမီကုသိုလ္မ်ား ျပည့္လာ၍ ဘဝလြတ္ေျမာက္ေရး နိဗၺာန္ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ 
အဘိဓမၼာသင္ယူရျခင္း၏ အက်ိဳးတရား 
(၁) ခက္ခဲ၊ နက္နဲေသာ ပရမတၳတရားမ်ားကို သိခြင့္ရျခင္း၊
(၂) ဗုဒၶဝါဒကို အျပည့္အစံု နားလည္ျခင္း၊
(၃) (ကုသိုလ္၊ အကုသိုလ္) တို႔၏ သေဘာသဘာဝ ကုိနားလည္သေဘာေပါက္၍ မိမိ၏ ဘဝကို ပိုင္ႏိုင္စြာ အသံုးခ်တတ္ျခင္း၊
(၄) ခႏၶာ ၅ ပါးအေၾကာင္း အျပည့္အစံုနားလည္၍ ခႏၶာညဏ္ေရာက္ တရားအားထုတ္မႈမ်ားကို မ်ားစြာေထာက္အကူျပဳျခင္း၊
(၅) အျမင့္အျမတ္ဆံုး ပါရမီကုသိုလ္ရရွိ၍ မဂ္ညဏ္၊ ဖိုလ္ညဏ္၊ နိဗၺာန္ကို လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ မ်က္ေမွာက္ျပဳႏိုင္ျခင္း။

What are the requirements?

  • လူတန္းစားမေရြး၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာမေရြး၊ အသက္အရြယ္မေရြး၊ ျမန္မာစာကို ေကာင္းမြန္စြာ ေရးႏုိင္ဖတ္ႏုိင္မွတ္ႏုိင္သည့္ မည္သူမဆုိ တက္ေရာက္ သင္ၾကားႏုိင္ပါသည္။

What am I going to get from this course?

  • အဘိဓမၼာ ရက္တို သင္တန္းသို႔ တက္ေရာက္ပူေဇာ္ရျခင္းအားျဖင့္ ဗုဒၶျမတ္စြာ ဘုရားရွင္၏ အတုမရွိေသာ တန္ခိုးေတာ္၊ ကံေတာ္၊ ဉာဏ္ေတာ္ ႏွင့္ ျဖည့္ဆည္းခဲ့ေသာ ပါရမီမ်ားကို ပို၍ ၾကည္ညိုမိပါသည္။ ကုသိုလ္ႏွင့္ အကုသိုလ္ကို ခြဲျခားသိျခင္း၊ ဘဝေနနည္းႏွင့္ ေသနည္းကိုပါသိျခင္း၊ စိတ္ၿငိမ္းခ်မ္းမႈရရွိျခင္း၊ ကုသိုျပဳရာတြင္ ရွိသင့္ေသာ စိတ္ေနစိတ္ထားမ်ား၊ မိမိ၏စိတ္ကို မည္သို႔မည္ပံု ထားရမည္၊ မိမိစိတ္၏ ျဖစ္စဥ္မ်ားကိုလည္း ျမင္သိရပါသည္။

What is the target audience?

  • ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ လမ္းျပၿပီး က်င့္သံုးလိုက္နာခဲ့ေသာ ဤ အဘိဓမၼာ တရားေတာ္ကိုနာၾကား၊ သင္ယူခြင့္ ရသျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ရျခင္း ႏွင့္ ဤလူ႕ဘဝရျခင္းအေပၚ လြန္စြာမွဝမ္းသာ ဂုဏ္ယူ မိၿပီး လူ႕ဘဝရျခင္း၏ တန္ဖိုးႏွင့္ အဓိပၸာယ္ကို ပိုမိုနက္နက္နဲနဲ သိရွိရပါသည္။ သံသရာခရီးေလွ်ာက္လွမ္းရာ တြင္ ေဆာင္ရမည့္ ေရွာင္ရမည့္ အရာမ်ားကို  သိရသည့္အတြက္ ေက်းေဇူးႀကီးမားသည့္ တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္သည့္ သင္တန္းျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္မိပါသည္။  ေလာကီအတြက္သာမက ေလာကုတၱရာ ဘဝလြတ္ေျမာက္လမ္းကို သိ၊ ျမင္၊ လက္ေတြ႔ အသံုးခ်လုိေသာသူမ်ား တက္ေရာက္ႏုိင္ပါသည္။

Curriculum

Section 1: က်မ္းျပဳဆရာ၏ ဘုရား႐ိွခုိး္ႏွင့္ သရဏဂံုအေၾကာင္း
ဗုဒၶဘာသာစစ္စစ္၏ သရဏဂံု တည္ပံု

ေလာဂီသရဏဂံုေဆာက္တည္ပံု
00:02:36

အဘိဓမၼာဘုရား႐ိွခုိး
00:08:01

သမၼာသဗၼူဒၶဆိုသည္မွာ
00:03:35

Instructor Biography

Ngwe Ye Oo

ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့သည့္ .. ခက္ခဲ နက္နဲ လွသည့္ .. အဘိဓမၼာ တရားေတာ္ ျမတ္ႀကီးကို .. မူလ အဓိပၸာယ္ ပ်က္ယြင္းမႈ မရွိေစပဲ .. နားလည္ သေဘာေပါက္ ေစရန္ လြယ္ကူေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင္္ .. သင္ၾကား ပို႔ခ်ေပးလ်က္ရိွပါသည္။

Reviews

    This course doesn't have any reviews yet.