ေအာင္ျမင္တဲ့သူနဲ႔ မေအာင္ျမင္တဲ့သူ ဘာေတြကြာျခားသြားလဲ

ေအာင္ျမင္တဲ့သူနဲ႔ မေအာင္ျမင္တဲ့သူ ဘာေတြကြာျခားသြားလဲ
Free
Take This Course
 • Lectures 1
 • Video 4 Min
 • Skill Level All Levels
 • Languages English

Course Description

ေအာင္ျမင္တဲ့သူနဲ႔ မေအာင္ျမင္တဲ့သူ ေပ်ာ္႐ႊင္ေနခ်မ္းေျမ႕ေနသူနဲ႔ မခ်မ္းေျမ႕ေနသူ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္အားရေနသူ နဲ႔ အားမရသူ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းပိုင္႐ွင္ နဲ႔ ဝန္ထမ္း ဘာေတြကြာသြားလဲ?

What are the requirements?

 • ဘဝအတြက္ ေအာင္ျမင္တဲ့လူတစ္ေယာက္အျဖစ္ ရပ္တည္ခ်င္သည့္ စိတ္ဓာတ္ရွိဖို႔သာ လိုအပ္ပါသည္။

What am I going to get from this course?

 • ေအာင္ျမင္တဲ့သူနဲ႔ မေအာင္ျမင္တဲ့သူ
  ေပ်ာ္႐ႊင္ေနခ်မ္းေျမ႕ေနသူနဲ႔ မခ်မ္းေျမ႕ေနသူ
  ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္အားရေနသူ နဲ႔ အားမရသူ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းပိုင္႐ွင္ နဲ႔ ဝန္ထမ္း ဘာေတြကြာသြားလဲ?

What is the target audience?

 • နယ္ပယ္ေပါင္းစံုမွာ ေအာင္ျမင္တဲ့သူနဲ့ မေအာင္ျမင္တဲ့သူ.. ကြားျခားခ်က္ေတြကို သိရွိလိုသူမွန္သမွ် ေလ့လာနိုင္ပါတယ္...

Curriculum

Section 1: ေအာင္ျမင္တဲ့သူနဲ႔ မေအာင္ျမင္တဲ့သူ ဘာေတြကြာျခားသြားလဲ
ေအာင္ျမင္တဲ့သူနဲ႔ မေအာင္ျမင္တဲ့သူ ဘာေတြကြာျခားသြားလဲ
00:03:21

Instructor Biography

Food For Your Brain (Phyo Phyo Aung)
Blogger

I'm Phyo Phyo Aung and I've to encourage with my video as related Motivational." Change your feeling, change your destiny "

Reviews

  This course doesn't have any reviews yet.